Portada CETSE

Carrusel de fotografías del CETSE.

Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE)

Agrupa a totes les unitats tecnològiques de la seguretat d'Espanya

Què és el CETSE?

El CETSE constitueix la seu de la Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat (SGSICS), com òrgan d' implementació de les funcions específiques d'aquesta Subdirecció i de les polítiques de I+D+i de l'òrgan Directiu, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 734/2020 de 4 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior.

El CETSE, inaugurat el 20 d'abril , es troba ubicat a la localitat de El Pardo (Madrid), a més de la SGSICS, es troba el Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures Crítiques i Ciberseguretat (CNPIC).

Enllaços relacionats

Logotip  CETSE

Que és la SGSICS?

Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat (SGSICS)

Dependent de la Secretaría d'Estat de Seguretat, té les seves funcions asignades mitjançant el Reial Decret 734/2020 de 4 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior.

La missió de la SGSICS, es la de proposar, planificar, coordinar i implantar bases de dades, sistemes d'informació i sistemes de comunicacions per poder ser utilitzats per les Foces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FFCCSE), permetent desenvolupar el seu treball garantint els drets, llibertats i la seguretat dels ciutadans d'una manera més efecient i efectiva.

El desenvolupament i manteniment d'aplicacions de propòsit general, incloent el relatiu a la transformació digital del Ministeri de l'Interior i als funcionaris del TIC asignats a l'àmbit de la Subsecretaría, així com la direcció del Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE) com òrgan de implementació de les funcions específiques d'aquesta Subdirecció i de les polítiques de I+D+i de l'òrgan Directiu, situat a El Pardo  y seu de la SGSICS.

Enllaços relacionats

Logotip SGSICS

Que és el CNPIC?

Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures i Ciberseguretat (CNPIC)

El CNPIC, dependent del Secretari d'Estat de Seguretat, és el màxim responsable del Sistema Nacional de Protecció de les Infraestructures Crítiques i de les polítiques de ciberseguretat del Ministeri i es basa en les funcions asignades a la mateixa mitjançant el Reial Decret 704/2011 del 20 de maig.

El CNPIC es l'òrgan responsable de l'impuls, coordinació i supervisió de totes les polítiques i activitats relacionades amb la protecció de les infraestructures crítiques espanyoles i amb la ciberseguretat  dintre del Ministeri de l'Interior

Enllaços relacionats

Logotip  CNPIC

Director del CETSE

Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat Secretaría d'Estat de Seguretat

Dr. Enrique Belda Esplugues es doctor per la Universitat Politècnia de Valencia (UPV) i enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Valencia (UPV),  ha cursat Postgraus a les Universistats de: Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Universitat Politècnica de València (UPV), École Nationale des ponts et Chaussées de París, École Nationlae d'Administration (L'ENA) de París, el IESE Business School-Universitat de Navarra, així com a l'Institut Nacional d'Administració Pública INAP i a la Escola Diplomàtica Espanyola (Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació)

Funcionari de Carrera de la Administración General de l'Estat, actualment subdirector General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat de la Secretaría d'Estat de Seguretat en el Ministeri de l'Interior.

Previament va desenvolupar els càrrecs de: subdirector General Adjunt de la Circulació en la Direcció General de Trànsit i de profesor a l'Escola Tècnica Superior d'enginyers de Camins, Canals i Ports  de la Universitat Politècnica de Valencia. També va treballar al sector privat com enginyer de Camins, Canals i Ports en la construcció d'Obres Públiques i la Gestió de Projectes

El Dr. Belda ha rebut 11 premis i reconoxeiments, tant nacionals com internacionals, al llarg de la serva carrera profesional. Ha escrit articles en publicacions nacionals i internacionals

Contactar

Imagen del director Enrique Belda Esplugues

Premis i reconoxeiments

Concedits al Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE)

Premi ENISE 2010 al millor servei o projecte amb DNIe

Premi ENISE 2010 al millor servei o projecte amb DNIe Sistema ABC per al control automatitzat de fronteres

Premi AUTELSI en la categoria Desenvolupament de la Societat de la Informació, 014

Premi AUTELSI 2014 en la categoria Desenvolupament de la Societat de la Informació Servei de Resposta i Incidents per Infraestructures Crítiques i Operadors Estrategics

Premi Computeworld 2015 al millor projecte Big Data

Premi Computerworld 2015 al millor projecte Big Data Sistema PNR per al registre de noms de pasatgers

Premi SOCINFO CIS Administricó General de l'Estat, 2015

Premi SOCINFO CIS 2015 Administricó General de l'Estat. ALERTCOPS

Premi revista SIC (Nou canal públic amb les Forces y Cossos de Seguretat de l'Estat) 2015

Premi revista SIC 2015 No canal públic amb les Forces y Cossos de Seguretat de l'Estat per alertes de seguretat

Premi Emirats Àrabs Units al millor projecte de M-Government, 2016.

Premi Emirats Àrabs Units 2016 al millor projecte de M-Government. ALERTCOPS

EnerTIC Awards 2016 BEST SMART CLOUD Project, 2016.

Premi EnerTIC Awards 2016 BEST SMART CLOUD Project, 2016

Premi de la Fundació Europea per a les Persones Desaparegudes QSDGlobal2017.

Premi QSDGlobal 2017 Fundació Europea per a les Persones Desaparegudes a la millor aplicació tencològica, científica i/o treball de camp

Premi Meninas 2019 – Pel seu treball en pro de la seguretat de les dones.

Premi Meninas 2019 Pel seu treball en pro de la seguretat de les dones. ALERTCOPS

Premi ASIS Internacional 2019 a la millor instal.lació de Seguretat.

Premi ASIS Internacional 2019 a la millor instal.lació de Seguretat Projecte Ceuta Safe City