Accessibilitat CETSE

Declaració d'Accessibilitat

Política d'accessibilitat

El CETSE s'ha compromès a fer accessible el present lloc web, Portal del Centre Tecnològic de Seguretat, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc Portal de CETSE.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat i a les excepcions dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb la norma UNE-EN 301549:2022.
 • El vídeo no compleix els requisits de pàgines web amb capacitats de vídeo sense àudio i tampoc inclou audiodescripció, descripció textual alternativa ni pista sonora que presenti informació equivalent al contingut. Requisits: 9.1.2.1 Només àudio i només vídeo (gravat), 9.1.2.3 Audiodescripció o Mitjà Alternatiu (gravat) i 9.1.2.5 Audiodescripció.
 • Alguns fitxers ofimàtics en PDF no compleixen totalment els requisits d'accessibilitat.
 • Poden existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.
Càrrega desproporcionada

No aplica.

El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

No aplica.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de novembre de 2020.

Per a preparar la declaració s'ha realitzat una autoavaluació, duta a terme pel propi organisme.

Data de l'última revisió: 5 de juny de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018, com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Disposa de les següents vies de contacte per a realitzar la comunicació:

 • Mitjançant correu electrònic: secretaria.sgsicsinterior.es
 • Presencialment:
  Centro Tecnológico de Seguridad(CETSE)
  C/ Cabo López Martínez, s/n
  28048 Madrid

Procediment d'aplicació

D'acord amb l'article 13 del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pot instar el procediment de reclamació:

Art 13.1. Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada,no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.
Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta a una queixa presentada.

Per a iniciar la reclamació ha de descarregar la plantilla d'instància de reclamacions en matèria d'Accessibilitat Web i emplenar-la. Es pot remetre a la Subdirecció General de Qualitat dels Serveis i Innovació, mitjançant alguna d'aquestes dues vies:

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Sotssecretaria d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Contingut Opcional

 • Totes les pàgines d'aquest Lloc Web compleixen amb els requisits de la norma espanyola UNE-EN 301549:2022, equivalent a la norma europea. EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), tenint en compte les excepcions del RD 1112/2018.
 • A més, s'avalua l'accessibilitat mitjançant l'eina: Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web (OAW), de manera local, amb l'última revisió realitzada el 5 de juny de 2023.
 • Aquest lloc web està dissenyat per a una visualització responsive, utilitzant la tècnica "Disseny Adaptatiu", la qual cosa s'adapta correctament a diferents dispositius i resolucions de pantalla.
 • S'ha utilitzat HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d'estil CSS 3 per a la presentació del disseny.
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervincle.
 • Depenent del navegador des del qual s'estigui accedint al portal, pot ser necessari utilitzar una combinació de tecles o altres per a l'ús de dreceres de teclat:
  • Tecles per fer zoom a la pàgina web:
   • Ctrl i + o Ctrl + Roda del ratolí cap endavant: Augmentar el zoom.
   • Ctrl i - o Ctrl + Roda del ratolí cap enrere: Reduir el zoom.
  • Activa o desactiva el mode de pantalla completa:
   • F11
  • Desplaçaments per la web:
   • Espai o AvPàg: Desplaça cap avall en un marc.
   • Majús + Espai o RePàg: Desplaça cap amunt d'un marc.
   • Inici: Anar a l'inici de la pàgina.
   • Fi: Anar al final de la pàgina.
   • Fer clic a la roda del ratolí cap amunt o cap avall.