Lege-oharra CETSE

Lege-oharra

web-orri honek /publico/cetse/cetse.html eta barne hartzen dituen domeinu eta direktorioek (aurrerantzean, guztiak batera “Ataria”) informazio orokorra emateko eta herritarrei arreta emateko funtzioa betetzen dute, otsailaren 9ko 208/1996 Errege Dekretuaren, administrazio-informazioa emateko eta herritarrei arreta emateko zerbitzuak arautzen dituenaren, 4. artikuluan ezarritakoari jarraituz. 208/1996 Errege Dekretuaren 4. artikulu horretan ezarritako mugen barruan, Atariko edukiak informazioa besterik ez dira, eta ez dute inolako eragin juridiko loteslerik izango.

Debekatuta dago webgune honetako edukiak osorik edo horien zati bat erreproduzitzea, nondik hartutakoak diren aipatu gabe edo baimena eskatu gabe, bestelako egoera bat berariaz aipatzen den orrietan izan ezik.

Webgune honetako edukia iturri publikoetatik hartu da. CETSE ez da izango bere Atarian jasotako informazioak eta erremintak erabiltzeak eragin ditzakeen kalteen eta galeren erantzule. Atarian argitaratutako informazioa eguneratuta izateko, edozein unetan aldatu edo zuzendu, kendu edo zabaldu ahal izango dira bertako edukiak, eta iturri ofizialen bidez horien indarraldia edo zehaztasuna egiaztatzea gomendatzen da, beraz.

CETSE zentroaren helbide elektronikoaren bidez ematen diren erantzunen erantzule bakarrik egingo da.

Baldintza orokorren derrigortasuna

Web-orrian /publico/cetse/avisoLegal.htmlbeti eskuragarri egongo diren baldintza orokor hauek lotesleak izango dira edozein berrerabiltzailerentzat horien mende dauden dokumentuak erabiltze hutsagatik.

Berrerabiltzeko baimena eta jabetza intelektualaren eskubideen lagapen ez-esklusiboa

Baldintza orokor hauek euren mende dauden dokumentuak berrerabiltzea baimentzen dute, merkataritza-helburuetarako eta bestelako helburuetarako. Berrerabiltzetzat hartuko da Estatuko sektore publikoaren informazioa berrerabiltzearen inguruko azaroaren 16ko 37/2007 Legeagaratzen duen urriaren 24ko 1495/2011 Errege Dekretuaren 1.2 artikuluan1495/2011 Errege Dekretuaaipatutako Estatuko Administrazio Orokorraren organoen eta estatuko sektore publikoko gainerako erakunde eta entitateen dokumentuen erabilera, erabilera hori pertsona fisikoek nahiz juridikoek egiten dutela, merkataritza-helburuetarako edo bestelako helburuetarako, beti ere erabilera hori jarduera administratibo publikoa ez bada. Baimendutako berrerabiltzeak barne hartzen ditu, adibide gisa, honako jarduerak: informazioaren kopia, banaketa, aldaketa, egokitzea, ateratzea, berrantolatzea eta konbinazioa.

Ezarritako dokumentu kontzeptua sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legeko3. artikuluaren 2. atalean ezarritakoa da, beraz, mota orotako informazioa hartzen du barne, bere euskarri materiala edo elektronikoa edozein izanda ere, eta baita bere erabilitako adierazpen grafikoa, soinu adierazpena edo irudia edozein izanda ere, beraz, ondorioz, bere datuak ere hartuko dira barne, maila bereizietan edo "gordinean".

Baimen honek, halaber, jabetza intelektualaren eskubideen doako lagapen ez esklusiboa dakar, egokia denean, lehen aipaturiko dokumentuentzat, era horretara baimena emanez erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko edo eraldaketa jarduerak burutzeko baimenduriko berrerabiltze-jarduera garatzeko, edozein modalitatetan eta formatutan, edonorentzat eta Legeak baimendutako gehieneko epean.

Berrerabiltzearen baldintza orokorrak

Honako baldintza orokorrak aplikagarriak izango dira dokumentuen berrerabiltze kasuetarako:

  • Debekatuta dago informazioaren zentzua desnaturalizatzea.
  • Berrerabiltzen diren dokumentuen iturria aipatu behar da. Aipamen hori modu honetan egin daiteke: "Datuen jatorria: CETSE".
  • Berrerabiltzen diren dokumentuen azken eguneratzearen data aipatu behar da, beti ere jatorrizko dokumentuan ageri bada.
  • Ezingo da aipatu, adierazi edo iradoki CETSE k berrerabiltzean parte hartzen duenik edo berrerabiltzea laguntzen edo sustatzen duenik.
  • Gorde egin behar dira, eta ezingo dira aldatu edo ezabatu, beraz, berrerabilita jatorrizko dokumentuan adierazitako eguneratze-datari eta berrerabiltze-baldintzei buruzko metadatuak, halakorik balego.

Erantzukizunak baztertzea

Datuak euren kontura eta arriskura berrerabiliko dituzte erabiltzaileek edo agenteek, eta haiei bakarrik dagozkie hirugarrenen aurrean sortutako kalteetatik erator litezkeen erantzukizunak.

CETSE ez da izango berrerabiltzaileek bere informazioari ematen dioten erabileren erantzule, ez eta berrerabilitako informazioaren erabilerak sor litzakeen kalte ekonomikoak, materialak edo datuekiko kalteak zuzenean nahiz zeharka eragin ditzaketen kalte eta galera ekonomikoena ere.

CETSE k ez du bermatzen berrerabil daitezkeen dokumentuak eskuragarri egongo direnik, ez edukiei ez formari dagokienez, eta ez du bere gain hartzen dokumentu horietan egon litezkeen akatsen edo omisioen erantzukizunik.

Berrerabiltzailearen erantzukizuna

Berrerabiltzailea sektore publikoko informazioa berrerabiltzearen gaineko araudiaren mende egongo da, azaroaren 16ko 37/2007 Legearen11. artikuluan ezarritako zehapen-araubidea barne dela.