Proiektuak: Segurtasuneko Datu Baseak

Hasita dauden proiektuak

Hatz-markak Identifikatzeko Sistema Automatikoa (SAID)

Espainiako estatuko hatz-marken base bat da SAID, eta delituen gertalekuetan bildu dituzten hatz-marka latenteak eta atxilotuenak gordetzen dira bertan. Delituak ikertzea da haren helburu nagusia.

Honako helburu hauek ditu: ikerketak argitzen laguntzeko balio duten hatz-markei buruzko informazio-trukea ahalbidetzea, Estatuan; polizien koordinazioa eta lankidetza sustatzea, delituak argitzeko, eta, horrez gain, EBko herrialdeekin eta hirugarren herrialdeekin informazio-trukea ere ahalbidetzea.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Ertzaintza
 • Mossos ´ Izatea.
 • Europar Batasuna

DNA Patroien Poliziaren Datu Basea

Estatuko datu-base bat da, zeinetan parte hartzen duten erakunde guztiek delituen gertalekuetan biltzen dituzten laginetatik lortutako profil genetikoak eta jatorri ezaguneko profil genetikoak gordetzen baitituzte. Profil horiek laginak aztertuz lortzen dira, hala delituak ikertzeko eta argitzeko nola gorpuzkiak edo pertsona desagertuak identifikatzeko.

Datu-basean sartutako profilak Kidego guztiek dituztenekin alderatzen dira, eta bat-etortzeren bat badago, lankidetza-protokoloa abiarazten da.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Ertaintza
 • Mossos ´ Izatea.
 • Europar Batasuna
 • Justizia Ministerioa

Ibilgailuen Datuak Trukatzeko Europako Sistema (EUCARIS)

Aplikazio honi esker, Europako poliziek ibilgailuen eta haien jabeen datuak truka ditzakete, mugaz gaindiko polizia-lankidetzan sakontzeko, bereziki terrorismoaren, mugaz gaindiko gaizkileen eta legez kanpoko migrazioaren arloan.

EUCARISek azkar erantzuten dio ibilgailu baten matrikularen edo bastidore-zenbakiaren bidez eginiko informazio-eskaerari.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Ertzaintza
 • Mossos ´ Izatea.
 • Europar Batasuna
 • DGT. Trafikoko Zuzendaritza Nagusia

Identifikazio Balistikorako Sistema Automatikoa (SAIB)

Elkarri lotutako bi datu-base dira; bata Polizia Nazionalaren Polizia Zientifikoaren Komisaria Nagusian dago, eta bestea, Guardia Zibilaren Kriminalistika Zerbitzuan. Era horretan, sisteman jasota geratzen dira Espainiako estatuko balistikako elementu guztiak, eta bi polizia-kidegoek kontsulta ditzakete.

Elementu balistiko bat sisteman sartzen den bakoitzean, automatikoki, kontsulta gurutzatua eta aldiberekoa egiten da bi datu-baseetan.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila

Pertsona Desagertuak eta Identifikatu gabeko Gorpuak

Espainiako Segurtasun Indar eta Kidegoek jasotzen dituzten eta identifikatu gabe dauden gorpu eta gorpuzki guztien datuak biltzen ditu sistemak, bai eta pertsona desagertuen salaketak ere, eta alderatu egiten ditu.

Bat-etortzeren bat badago, horren berri ematen zaie kidego inplikatuei, eta lankidetza-protokoloa abiarazten da, pertsona desagertuekin lotutako ikerketak argitzeko hartara.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Ertzaintza
 • Mossos ´ Izatea.
Aintzatespenak
 • Teknologia-, zientzia-aplikazio eta/edo landa-lan onena, 2017
 • Teknologia-, zientzia-aplikazio eta/edo landa-lan onena, 2017

Desagertutako Umeen gaineko Alerta Goiztiarra

Sistema honen bidez alertak eta abisuak sortu nahi dira inguruabar zehatz-zehatzetan desagertzen diren adingabeen kasuan, herritarren laguntza lortzeko. Horri esker, adingabea ahalik eta eperik laburrenean aurkitzeko informazioa lor liteke.

Segurtasun Indar eta Kidegoek desagertutako umeei dagokienez jasotzen dituzten salaketek zehaztuko dute alerta eta abisuen edukia, betiere baldintza zehatz batzuk betetzen badituzte.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Ertzaintza
 • Mossos ´ Izatea.

Errekisitorien Truke Telematikoa Justiziarekin

Sistema honen bidez automatizatu nahi da auzitegi eta epaitegiek Segurtasun Indar eta Kidegoei errekisitoriak, kautelazko neurriak eta epai irmoak bidaltzeko prozesua. Gaur egun paperean jasotzen dituzte.

Justizia Ministerioaren eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen arteko informazio-trukea bultzatu nahi da horrela, ikerketak argitzea errazagoa izan dadin.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Justizia Ministerioa

LexNet

Justizia Ministerioaren Lexnet plataformaren bidez, segurtasunez truka dezakete informazioa organo judizialek eta askotariko langile juridikoek. Izan ere, arlo horietan, etengabe trukatu behar dituzte agiri judizialak eguneroko lanean, eta, hartara, ez dute telefonoa, faxa edo posta elektronikoa erabili beharrik.

Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoek salaketak eta atestatuak kudeatzeko beren sistemak integratu dituzte; hori horrela, halakoak sortutakoan, automatikoki komunikatzen dira plataforma horrekin, komunikazio seguruak dituen web zerbitzu bidez.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Justizia ministerioa

Datuak Konpentsatzeko Zentroa: Polizia Erregistroen Trukea

Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoek behar bezala jardun dezaten, ikerketa pean dauden pertsonen polizia-aurrekariei buruzko informazio eguneratua, fidagarria eta erraz eskuratzekoa eduki behar dute.

Datuak Konpentsatzeko Zentroaren helburua plataforma bat ematea da, Segurtasun Indar eta Kidegoek elkarri trukatu ahal izateko polizia-aurrekariei buruzko informazioa.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Mossos ´ Izatea.

Konpentsazio zentroaren datuak: NAN

Sistemari esker, Guardia Zibilak denbora errealean jasotzen du ikertutako pertsonen edo Kidego horrekin izapideak egiten ari direnen NANaren informazioa. Jarduketen eraginkortasuna eta batez ere efizientzia hobetzen da horrela, eta, gainera, barneko kudeaketa-kostu ugari aurrezten da, lehen paperean egin behar baitziren kontsultok.

Salaketen aplikazioetarako baino ez da erabiltzen, eta aurrekariak trukatzeko azpiegitura teknologiko bera erabiltzen da; Konpentsazio Zentroa, alegia.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila

Datuak Konpentsatzeko Zentroa: Armak

Funtsezkoa da modu partekatuan eta denbora errealean ezagutzea ikertutako pertsonek zer arma dituzten eta arma bakoitza norena den, bai delituak argitzeko bai eta delitu-jarduerak prebenitzeko ere, genero-indarkeriari dagokionez, adibidez. Sistemari esker, Polizia Nazionalak Guardia Zibilaren arma-erregistroan dagoen informazioa kontsulta dezake.

Aurrekariei eta NANari buruzko informazioa trukatzeko erabilitako teknologia bera erabiltzen da; Konpentsazio Zentroa, alegia.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila

Datuak Konpentsatzeko Zentroa: Itsasontziak

Funtsezkoa da modu partekatuan eta denbora errealean ezagutzea ikertutako pertsonek zer ontzi dituzten eta ontzi bakoitza norena den, bai delituak argitzeko bai eta delitu-jarduerak prebenitzeko ere. Sistemari esker, Guardia Zibilaren ontzi-erregistroan dagoen informazioa kontsulta dezake Polizia Nazionalak.

Aurrekariei, armei eta NANari buruzko informazioa trukatzeko erabilitako teknologia bera erabiltzen da: Datuak Konpentsatzeko Zentroa.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila

Lapurtutako eta Kalte-ordaina jasotako Ibilgailuen Iruzurraren aurkako Sistema

Sistemaren helburua iruzurra antzematea eta eragoztea da lapurtutako ibilgailuen aseguru-polizen eta kalte-ordaina jada jaso dutenen kobrantzari dagokionez.

Horretarako, aseguru-polizak kobratzearekin lotutako iruzurra hauteman eta eragozteko behar duten informazioa jartzen du Estatuko Seinalamenduen Datu Basea (BDSN) erabiltzen duten polizia-erakundeen esku. Hala, prozesu informatikoak automatizatzen ditu berreskuratzen diren ibilgailu lapurtuak eta kalte-ordaina jaso dutenak egiazko jabeei ematen zaiela bermatzeko.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Ertzaintza
 • Mossos ´ Izatea.
 • UNESPA: Aseguru Erakundeen Espainiako Batasuna

BDSN-DGT Datuak Aztertzeko Plataforma

Estatuko Seinalamenduen Datu Baseko zein Schengen Informazio Sistemako (BDSN/SIS) datuen kalitatea hobetzea du helburutzat sistemak, eta laguntzea ibilgailuen balizko matrikulazio edo birmatrikulazio irregularrak hautematen eta aztertzen, bastidore-zenbakiak egiaztatuz.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Ertzaintza
 • Mossos ´ Izatea.
 • DGT. Trafikoko Zuzendaritza Nagusia
 • Europar Batasuna

Ibilgailuak Automatikoki Identifikatu eta lokalizatzeko sistema (SILVA proiektua)

SILVA proiektuaren helburua hau da: informazio-sistema bat sortzea, matrikulak irakurtzen dituzten oraingo kamerek eta gerora ezartzen direnek ematen dituzten datuak sartzeko, eta bildutako informazioa poliziek erabiltzen dituzten datu-baseekin kudeatzeko, legezko esparrua betez, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoek hori erabil dezaten, polizien eraginkortasuna are handiagoa izan dadin delituak argitzeko eta frogak lortu eta emateko orduan, betiere herritarren segurtasuna handitze aldera.

Erabiltzaileak
 • Larrialdi eta Segurtasun Kidegoak

Proiektuen historia

Gazte Taldeen Datu Basea

Datu-basean ez dago izaera pertsonaleko identifikazio-informaziorik, eta helburutzat du Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren informazio-zerbitzuetan gazte-banden ekintzen gainean egindako ikerketei laguntzea, baita estatistikak eguneratuta edukitzea, grafiko eta lurralde-mapen bidez adierazita.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Europar Batasuna

Segurtasun-taulak estandarizatzea eta mantentzea

Dauden kodeketak eta taulak estandarizatu eta homologatzea da sistemaren helburua, segurtasunaren arloan garatzen diren aplikazioek erabil ditzaten, eta taula horiekin gordailu nagusi bat sortzea, izan litezkeen erabiltzaile guztien eskura egon dadin.

Erabiltzaileak
 • Polizia kidego Nazionala
 • Guardia Zibila
 • Foru Polizia
 • Ertzaintza
 • Mossos ´ Izatea.