Proiektuak: Ministerioaren IKT azpiegitura

Hasita dauden proiektuak

IKT euskarria erabiltzaileentzat

Erabiltzaileari arreta ematearekin eta Barne Ministerioko Idazkariordetzaren eta bertako Zuzendaritza Zentro batzuen arloan emandako aplikazio informatikoei eta IKT baliabideei (ekipamendu finkoa eta mugikorra) euskarria hornitzearekin erlazionatutako lanak hartzen ditu bere baitan jarduera honek, erabiltzaileari baliabide eta aplikazio horiek erabiltzen laguntzea ere barne dela, erabiltzaileari euskarri teknologikoa emateko eta eskaera bakoitza, ezaugarrien arabera, nora bideratu jakiteko erreferentzia-puntu argi bat izateko.

Erabiltzaileak
  • Barne ministerioa

Sistemen azpiegitura

Barne Ministerioko Idazkariordetzaren eta bertako Zuzendaritza Zentro batzuen arloan zerbitzu informatikoak abian jartzearekin eta mantentzearekin zerikusia duten lanak, Datu Prozesuen Zentroen (nagusia eta laguntzakoa) eta gela teknikoaren kudeaketa barne dela, honako helburu hauekin: 

  • Ministerioak bere funtzio publikoa garatzeko behar dituen informazio-sistemak garatzea eta inplementatzea.
  • IT azpiegituren erabilpena optimizatzea soluzio dinamikoen eta malguen bidez, eta kostu/eraginkortasun erlazio optimoa bilatuta.
  • Zerbitzu informatikoetan berrikuntza sustatzea.
Erabiltzaileak
  • Barne ministerioa

Komunikazioen azpiegitura

Komunikazio bideen eta sareen ezarpena, mantentzea eta hobekuntza, Idazkariordetzaren mende dauden egoitzei kalitatezko ahots eta datu zerbitzuak hornitzeko eta egoitza horiek Ministerioaren gainerako egoitzekin eta SARA sarearekin konexioa izateko.

Erabiltzaileak
  • Barne ministerioa

Ministerioaren eraldaketa digitalerako ekintza-plana

Irailaren 19ko 806/2014 Errege Dekretuak, Estatuko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde publikoetako informazio eta komunikazio teknologien antolakuntza eta baliabide operatiboei buruzkoak, ezarritako eskumenei jarraituz, eta urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Prozedura Erkidearena, eta urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena, betetzeko, Barne Ministerioaren Administrazio Digitalerako Ministroen Batzordeak (CMAD) Eraldaketa Digitalerako Ekintza Plana (PATD) gauzatzeko prozesua jarri du abian. 

Erabiltzaileak
  • Barne ministerioa