Proiektuak: Legezko intertzeptazioa eta Datuen kontserbazioa

Hasita dauden proiektuak

Telekomunikazio Elektronikoen Legezko Intertzeptazioa eta Datuen kontserbazioa

Legezko Intertzeptazioari eusten dion azpiegiturak epailearen aginduz intertzeptatutako komunikazio elektronikoak eta intertzeptazioari buruzko informazioa jasotzea eta horien grabazio zentralizatua ahalbidetzen ditu.

Sortutako produktu digitaletara bi kidegoetako erabiltzaile operatibo baimenduak sar daitezke, horiek ikusi, ustiatu eta ebidentzia judizial gisa aurkezteko.

Erabiltzaileak
  • Polizia kidego Nazionala
  • Guardia Zibila