Portada CETSE

Carrusel de fotografías del CETSE.

Centro Tecnolóxico de Seguridade ( CETSE)

Agrupa a todas as unidades tecnolóxicas da seguridade de España

Que é o CETSE?

O  CETSE Constitúe a sede da Subdirección Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade ( SGSICS), como órgano de implementación das funcións específicas desta Subdirección e das políticas de I+D+i do órgano Directivo, conforme ao establecido no Real decreto 734/2020, do 4 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

O  CETSE, inaugurado o 20 de abril de 2016, atópase situado na localidade do Pardo (Madrid) e, ademais da  SGSICS, alberga ao Centro Nacional de Protección de Infraestruturas Críticas e  Ciberseguridad ( CNPIC).

Ligazóns relacionadas

Logotipo CETSE

Que é a SGSICS?

Subdirección Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade ( SGSICS)

Dependente da Secretaría de Estado de Seguridade, ten as súas funcións asignadas mediante o Real decreto 734/2020, do 4 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

A misión da  SGSICS, é a de propoñer, planificar, coordinar, e implantar bases de datos, sistemas de información e sistemas de comunicacións para a súa utilización polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado ( FFCCSE), permitíndolles desempeñar o seu labor de salvagarda dos dereitos, liberdades e seguridade dos cidadáns dunha maneira máis eficiente e efectiva.

O desenvolvemento e mantemento de aplicacións de propósito xeral, incluíndo o relativo á transformación dixital do Ministerio e aos funcionarios TIC asignados no ámbito da  Subsecretaría, así como a dirección do Centro Tecnolóxico de Seguridade ( CETSE) como órgano de implementación das funcións específicas desta Subdirección e das políticas de I+D+i do órgano Directivo, situado no Pardo e sede da  SGSICS.

Ligazóns relacionadas

Logotipo SGSICS

Que é a CNPIC?

Centro Nacional de Protección de Infraestruturas Críticas (CNPIC)

O Centro Nacional de Protección de Infraestruturas Críticas (CNPIC) é o Órgano do Ministerio do Interior encargado do impulso, a coordinación e supervisión de todas as actividades que ten encomendadas a Secretaría de Estado de Seguridade en relación coa Protección de Infraestruturas Críticas no territorio nacional.

A lexislación española sobre protección de infraestruturas críticas, establece a necesidade de garantir a adecuada prestación dos servizos esenciais, a través de mecanismos que posibiliten a seguridade deste tipo de infraestruturas, tarefa encomendada ao CNPIC, que asiste ao Secretario de Estado de Seguridade nas súas funcións.

Ligazóns relacionadas

Logotipo CNPIC

Que é a OCC?

Oficina de Coordinación de Ciberseguridade (OCC)

A Oficina de Coordinación de Ciberseguridade (OCC) é o órgano técnico de coordinación do Ministerio do Interior en materia de ciberseguridade. Entre as súas funcións atópase o exercicio da autoridade en materia de seguridade das redes e sistemas de información para os operadores de servizos esenciais designados como operadores críticos, que ostenta a Secretaría de Estado de Seguridade.

Ademais, é o punto de contacto nacional de coordinación operativa para o intercambio de información respecto a os ataques contra os sistemas de información, segundo a Directiva 2013/40/UE; así mesmo, é a canle específica de comunicación entre os CSIRT nacionais de referencia e a Secretaría de Estado de Seguridade e realiza a coordinación técnica en materia de ciberseguridade entre esta Secretaría de Estado e os seus organismos dependentes.

Ligazóns relacionadas

Logo OCC

Director do CETSE

Subdirector Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade Secretaria de Estado de Seguridade

Enrique Belda Esplugues é Doutor pola Universidade Politécnica de Valencia ( UPV) e Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos pola Universidade Politécnica de Valencia ( UPV), cursando Posgraos nas Universidades de: Universidade Politécnica de Cataluña, Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, Universidade Politécnica de Valencia ( UPV), École Nationale deas Ponts et Chaussées de Paris, École Nationale d' Administration ( L’ ENA) de Paris, o IESE Business School- Universidade de Navarra, UNED (Universidade Nacional de Educación a Distancia), así como no Instituto Nacional de Administración Pública INAP e a Escola Diplomática Española (Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación).

Funcionario de Carrera da Administración Xeral do Estado, actualmente é o Subdirector Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade da Secretaria de Estado de Seguridade no Ministerio do Interior e Director do Centro Tecnolóxico de Seguridade (CETSE) do Ministerio do Interior. Previamente desempeñou os postos de: Subdirector Xeral Adxunto de Circulación na Dirección Xeral de Tráfico e de Profesor na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos da Universidade Politécnica de Valencia. Tamén traballou no Sector Privado como Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos na construción de Obras Públicas e a Xestión de proxectos.

Ao longo dos máis de 30 anos de carreira profesional recibiu numerosas distincións, premios e recoñecementos (14), tanto nacionais como internacionais, de diferentes Institucións, Asociacións, Fundacións e Empresas como son: a Universidade Politécnica de Valencia, o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, a Policía Nacional, a Garda Civil, o Ministerio de Defensa, Protección Civil, a Asociación Española da Estrada, a Cátedra ANTPJI- UDIJMA , AUTELSI e a Empresa Dragados e Construcións, S.A.

Participou como profesor convidado en varios Máster en materias como: os Sistemas Intelixentes de Transporte e a Ciberseguridade e publicou, como autor ou coautor, numerosos artigos, 19 deles en publicacións nacionais e 6 en publicacións internacionais.

Contactar

Imagen del director Enrique Belda Esplugues

Premios e recoñecementos

Concedidos ao Centro Tecnolóxico de Seguridade ( CETSE)

Premio ENISE 2010 ao mellor servizo ou proxecto con DNIe

Premio ENISE 2010 ao mellor servizo ou proxecto con  DNIe Sistema ABC para o control automatizado de fronteiras

Premio AUTELSI na categoría Desenvolvo da Sociedade da Información, 2014

Premio  AUTELSI na categoría Desenvolvo da Sociedade da Información, 2014 Servizo de Resposta e Incidentes para Infraestruturas Críticas e Operadores Estratéxicos

Premio Computerworld 2015 ao mellor proxecto Big Data

Premio  Computerworld 2015 ao mellor proxecto Big Data para o rexistro de nomes de pasaxeiros

Premio SOCINFO CIS Administración Xeral do Estado, 2015.

Premio SOCINFO CIS Administración Xeral do Estado, 2015. ALERTCOPS

Premio revista SIC (Nova canle pública coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado) 2015.

Premio revista SIC 2015 Nova canle público coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para alertas de seguridade

Premio Emiratos Árabes Unidos ao mellor proxecto de M- Government, 2016.

Premio  Emiratos Árabes Unidos ao mellor proxecto de  M- Government, 2016. ALERTCOPS

EnerTIC Awards 2016 BEST SMART CLOUD Project, 2016.

Premio EnerTIC Awards 2016 BEST SMART CLOUD Project, 2016

Premio da Fundación Europea polas Persoas Desaparecidas QSDGlobal 2017.

Premio QSDGlobal 2017 Fundación Europea polas Persoas Desaparecidas á mellor aplicación tecnolóxica, científica e/ou traballo de campo

Premio Meninas 2019 – Polo seu labor en prol da seguridade das mulleres.

Premio  Meninas 2019 Polo seu labor en prol da seguridade das mulleres. ALERTCOPS

Premio ASIS Internacional 2019 á mellor instalación de Seguridade.

Premio  ASIS Internacional 2019  á mellor instalación de Seguridade  Proxecto Ceuta  Safe City