Portada CETSE

Carrusel de fotografías del CETSE.

Centro Tecnolóxico de Seguridade ( CETSE)

Agrupa ás unidades tecnolóxicas da Secretaría de Estado de Seguridade do Ministerio do Interior

Que é o CETSE?

O Centro Tecnolóxico de Seguridade (CETSE) Constitúe a sede da Subdirección Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade ( SGSICS), como órgano de implementación das funcións específicas desta Subdirección e das políticas de I+D+i do órgano Directivo, conforme ao establecido no Real decreto 734/2020, do 4 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

O  CETSE, inaugurado o 20 de abril de 2016, atópase situado na localidade do Pardo (Madrid) e, ademais da  SGSICS, alberga ao Centro Nacional de Protección de Infraestruturas Críticas e  Ciberseguridad ( CNPIC).

Ligazóns relacionadas

Logotipo CETSE

Que é a SGSICS?

Subdirección Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade ( SGSICS)

Dependente da Secretaría de Estado de Seguridade, ten as súas funcións asignadas mediante o Real decreto 734/2020, do 4 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

A misión da  SGSICS, é a de propoñer, planificar, coordinar, e implantar bases de datos, sistemas de información e sistemas de comunicacións para a súa utilización polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado ( FFCCSE), permitíndolles desempeñar o seu labor de salvagarda dos dereitos, liberdades e seguridade dos cidadáns dunha maneira máis eficiente e efectiva.

O desenvolvemento e mantemento de aplicacións de propósito xeral, incluíndo o relativo á transformación dixital do Ministerio e aos funcionarios TIC asignados no ámbito da  Subsecretaría, así como a dirección do Centro Tecnolóxico de Seguridade ( CETSE) como órgano de implementación das funcións específicas desta Subdirección e das políticas de I+D+i do órgano Directivo, situado no Pardo e sede da  SGSICS.

Ligazóns relacionadas

Logotipo SGSICS

Que é a CNPIC?

Centro Nacional de Protección de Infraestruturas Críticas (CNPIC)

O Centro Nacional de Protección de Infraestruturas Críticas (CNPIC) é o Órgano do Ministerio do Interior encargado do impulso, a coordinación e supervisión de todas as actividades que ten encomendadas a Secretaría de Estado de Seguridade en relación coa Protección de Infraestruturas Críticas no territorio nacional.

A lexislación española sobre protección de infraestruturas críticas, establece a necesidade de garantir a adecuada prestación dos servizos esenciais, a través de mecanismos que posibiliten a seguridade deste tipo de infraestruturas, tarefa encomendada ao CNPIC, que asiste ao Secretario de Estado de Seguridade nas súas funcións.

Ligazóns relacionadas

Logotipo CNPIC

Que é a OCC?

Oficina de Coordinación de Ciberseguridade (OCC)

A Oficina de Coordinación de Ciberseguridade (OCC) é o órgano técnico de coordinación do Ministerio do Interior en materia de ciberseguridade. Entre as súas funcións atópase o exercicio da autoridade en materia de seguridade das redes e sistemas de información para os operadores de servizos esenciais designados como operadores críticos, que ostenta a Secretaría de Estado de Seguridade.

Ademais, é o punto de contacto nacional de coordinación operativa para o intercambio de información respecto a os ataques contra os sistemas de información, segundo a Directiva 2013/40/UE; así mesmo, é a canle específica de comunicación entre os CSIRT nacionais de referencia e a Secretaría de Estado de Seguridade e realiza a coordinación técnica en materia de ciberseguridade entre esta Secretaría de Estado e os seus organismos dependentes.

Ligazóns relacionadas

Logo OCC

Director do CETSE

Subdirector Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade Secretaria de Estado de Seguridade

Manuel Jesús Izquierdo Bernal, pertencente á LV promoción da Academia Xeral Militar e Diplomado en Estado Maior e en Informática Militar, é Graduado en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade Politécnica de Cataluña, Graduado en Dereito pola Universida de Antonio de Nebrija e conta co Master Universitario en Seguridade po la Universida de Nacional de Educación a Distancia, Master Universitario en Protección de Datos, Transparencia e Acceso á Información pola Universida de CEU San Pablo e Master en Sistemas de Información e Comunicacións pola Universidade Rey Juan Carlos.

Igualmente a súa educación compleméntase con cursos superiores adicionais que reforzan a súa experiencia en áreas críticas da seguridade e xestión de datos como o Curso Superior para Delegados de Protección de Datos do Instituto Universitario de Investigación Ortega e Gasset, Curso Superior de Xestión Económica e Técnica, Curso Superior de Policía Xudicial e Curso Superior de Criminalística entre outros.

Actualmente desempeña o cargo de Subdirector Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade (SGSICS) e Director do Centro Tecnolóxico de Seguridade (CETSE) do Ministerio do Interior.

Previamente exerceu o mando do Servizo de Telecomunicacións e ostentou o cargo de Delegado de Protección de Datos da Garda Civil, sendo o responsable do Contrato Global de Comunicacións do devandito Corpo e liderando tanto a renovación tecnolóxica como o deseño e implantación das diferentes ferramentas de ciberseguridade.

Durante a devandita etapa, ademais da actividade relacionada coa dirección, control, mantemento e desenvolvemento tecnolóxico dos sistemas informáticos, de telecomunicacións e equipos especiais, participou na xestión da implantación de sistemas críticos do Ministerio do Interior como o Sistema Integrado de Radiocomunicacións Dixitais de Emerxencia do Estado (SIRDEE), a plataforma de comunicación dos cidadáns coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (ALERTCOPS), o Sistema Integrado de Vixilancia Exterior (SIVE), os nodos de intermediación co Sistema de Información Schengen (SIS), Sistema Global contra Drons SIGLO-CD,...

De igual forma, cabe destacar a súa dedicación en materia de innovación tecnolóxica e de xestión, tanto de fondos europeos Horizonte H2020 e H2023, como en proxectos realizados co Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

Ao longo dos seus máis de 23 anos de carreira profesional, ademais da contorna técnica especializada e de xestión, desempeñou o seu labor noutros ámbitos, tales como unidades de investigación de ámbito nacional ou de formación na Academia de Oficiais de Aranxuez, recibindo numerosas distincións, tanto de carácter civil como militar, entre as que cabe destacar a Cruz Distinguida de 1ª Clase da Orde de San Raimundo de Peñafort, outorgada polo Ministerio de Xustiza, a Cruz ao Mérito Militar, a Cruz ao Mérito Aeronáutico, a Cruz ao Mérito Civil, a Cruz ao Mérito Policial ou a Cruz ao Mérito da Garda Civil nas súas categorías de Prata e distintivo Blanco entre outras, así como a súa pertenza á Real e Militar Orde de San Hermenegildo.

Contactar

Imaxe do Subdirector Manuel Jesús Izquierdo Bernal

Premios e recoñecementos

Concedidos ao Centro Tecnolóxico de Seguridade ( CETSE)

Premio ENISE 2010 ao mellor servizo ou proxecto con DNIe

Premio ENISE 2010 ao mellor servizo ou proxecto con  DNIe Sistema ABC para o control automatizado de fronteiras

Premio AUTELSI na categoría Desenvolvo da Sociedade da Información, 2014

Premio  AUTELSI na categoría Desenvolvo da Sociedade da Información, 2014 Servizo de Resposta e Incidentes para Infraestruturas Críticas e Operadores Estratéxicos

Premio Computerworld 2015 ao mellor proxecto Big Data

Premio  Computerworld 2015 ao mellor proxecto Big Data para o rexistro de nomes de pasaxeiros

Premio SOCINFO CIS Administración Xeral do Estado, 2015.

Premio SOCINFO CIS Administración Xeral do Estado, 2015. ALERTCOPS

Premio revista SIC (Nova canle pública coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado) 2015.

Premio revista SIC 2015 Nova canle público coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para alertas de seguridade

Premio Emiratos Árabes Unidos ao mellor proxecto de M- Government, 2016.

Premio  Emiratos Árabes Unidos ao mellor proxecto de  M- Government, 2016. ALERTCOPS

EnerTIC Awards 2016 BEST SMART CLOUD Project, 2016.

Premio EnerTIC Awards 2016 BEST SMART CLOUD Project, 2016

Premio da Fundación Europea polas Persoas Desaparecidas QSDGlobal 2017.

Premio QSDGlobal 2017 Fundación Europea polas Persoas Desaparecidas á mellor aplicación tecnolóxica, científica e/ou traballo de campo

Premio Meninas 2019 – Polo seu labor en prol da seguridade das mulleres.

Premio  Meninas 2019 Polo seu labor en prol da seguridade das mulleres. ALERTCOPS

Premio ASIS Internacional 2019 á mellor instalación de Seguridade.

Premio  ASIS Internacional 2019  á mellor instalación de Seguridade  Proxecto Ceuta  Safe City