Accesibilidade CETSE

Declaración de Accesibilidade

Política de accesibilidade

O CETSE comprometeuse a facer accesible o presente sitio web, Portal do Centro Tecnolóxico de Seguridade, de conformidade con oReal Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web Portal O CETSE.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme o el Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018
 • Non existe audio descrición do vídeo para: vídeos multimedia, para transmitir o contido visual e para vídeos sen audio.
Carga desproporcionada

No aplica.

O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

No aplica.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 20 de novembro de 2020.

Para preparar a declaración realizouse unha *autoevaluación, levada a cabo polo propio organismo.

A data da última revisión: o 20 de novembro de 2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018 por exemplo:

 • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

Dispón das seguintes vías de contacto para realizar a comunicación:

 • Mediante correo electrónico: secretaria.sgsicsinterior.es
 • En persoa:
  Centro Tecnológico de Seguridad(CETSE)
  C/ Cabo López Martínez, s/n
  28048 Madrid

Procedemento de aplicación

De acordo con o artigo 13 do Real Decreto 1112/2018 de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, pode instar o procedemento de reclamación:

Art 13.1. Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación para coñecer e oporse aos motivos da desestimación, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo con a decisión adoptada, ou expor as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos.
Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta a unha queixa presentada.

Para iniciar a reclamación debe descargaro persoal de instancia de reclamacións en materia de Accesibilidade Web e cumprimentala. Pódese remitir á Subdirección Xeral de Calidade dos Servizos e Innovación, mediante algunha destas dúas vías:

As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Subsecretaría de Asuntos Económicos e Transformación Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Contenido Opcional

 • Todas as páxinas deste Sitio web cumpren co Nivel de Conformidade AA das Directrices de Accesibilidade á Contido Web 2.1 (WCAG 2.1).
 • Adicionalmente, validar a accesibilidade mediante a ferramenta Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web(OAW), de maneira local, realizándose a última revisión o 20 de novembro 2020.
 • Este sitio web está deseñado para a súa visualización responsive, utilizando a técnica "Responsive Web Design", co que se adapta correctamente a distintos dispositivos e resolucións de pantalla.
 • Utilizouse HTML5 como linguaxe de marcado e follas de estilo CSS 3 para a presentación do deseño.
 • As ligazóns ofrecen detalles da función ou destino da hiperligazón.