Eventos y congresos del CETSE

Foto cabecera

Eventos

Do Centro Tecnolóxico de Seguridade

Actividades

Como parte das actividades para a posta en valor do Centro Tecnolóxico de Seguridade (CETSE), ao longo deste tempo, a SGSICS organizou ou hospedou distintos eventos relacionados coa Seguridade nas súas instalacións.

O persoal da SGSICS participou tamén de forma activa en diversos foros e congresos de carácter nacional, europeo e internacional, co obxectivo de promover, compartir e difundir o coñecemento, promover novas e boas prácticas, fomentar a coordinación entre as Administracións e o ámbito empresarial.

Eventos organizados

No Centro Tecnolóxico de Seguridade e/ou coordinados pola Subdirección Xeral de Sistemas de Información (SGSICS).

Durante o ano 2024

9 de abril
Presentación novas tecnoloxías para a loita contra a delincuencia financeira especializada.
3 fotos
 

Presentación novas tecnoloxías para a loita contra a delincuencia financeira especializada.

3 de abril
Presentación da nova Aplicación do Rexistro de Hospedaxes e Aluguer de Vehículos sen Condutor.
3 fotos
 

Presentación da nova Aplicación do Rexistro de Hospedaxes e Aluguer de Vehículos sen Condutor.

19 de marzo
D. Juan Carlos González Carvajal - Xefe de Área SGSICS - Ministerio do Interior
3 fotos
 

Foro anual de usuarios CELLEBRITE - Ministerio do Interior.

15 de marzo
Supostos prácticos da Lei Orgánica de Seguridade Cidadá 4/2015

Supostos prácticos da Lei Orgánica de Seguridade Cidadá 4/2015

13 e 14 de marzo
Xornadas formativas de saúde mental e prevención de suicidios

Xornadas formativas de saúde mental e prevención de suicidios

12 de marzo
Acto entrega condecoracións Peritos Novas Tecnoloxías.

Acto entrega condecoracións Peritos Novas Tecnoloxías.

13 de febreiro
Seminario sobre negocios de Ciberseguridade España - Israel

Seminario sobre negocios de Ciberseguridade España - Israel

24 de xaneiro
Sistema de alerta temperá con Dataminer

Sistema de alerta temperá con Dataminer

Durante o ano 2023

9 de febreiro
Fernando Grande-Marlaska Gómez

Campaña Cibercriminalidad.

14 de febreiro
Teknologia Berrietako Perituen Elkarteak (PETEC) ziberdefentsako merezimenduari dominak ezartzeko ekitaldia.

Acto de imposición de medallas por parte da Asociación de Peritos de Novas Tecnoloxías (PETEC) ao mérito na ciberdefensa.

14 de febreiro
Reunión preparatoria das Eleccións Autonómicas e Municipais.

Reunión preparatoria das Eleccións Autonómicas e Municipais.

8 de Marzo
III Xornadas Muller, Seguridade e Igualdade
19 fotos
 

III Xornadas Muller, Seguridade e Igualdade

8 de marzo
Proxecto SIGLO.

Celebración Curso sobre a Rede Global de Sistemas C-UAS do Proxecto SIGLO.

26 de xullo
Visita Ministro ao CETSE

Visita Ministro ao CETSE, tras a realización dos procesos electorais.

17 de outubro
Reunión do Radiocomunications expert Group (RCEG)

Reunión do Radiocomunications expert Group (RCEG) – Law & Enforcement Party.

20 de outubro
Entrega de Condecoracións

Entrega de Condecoracións ao Mérito Policial e ao Mérito da Garda Civil con asistencia do Sr. Ministro do Interior.

23 ao 25 de outubro
IV Curso no manexo do Software CODIS.

IV Curso no manexo do Software CODIS.

26 de outubro
Xornada de formación sobre as ferramentas de Conselleiros e Agregados a Embaixadas.

Xornada de formación sobre as ferramentas de Conselleiros e Agregados a Embaixadas.

2 de novembro
Inauguración das instalacións destinadas ao Centro de Procesado de Datos (CPD) do Pardo.

Inauguración das instalacións destinadas ao Centro de Procesado de Datos (CPD) do Pardo.

13 e 14 de novembro
Evento da Presidencia Española da UE

Evento da Presidencia Española da UE relativa aos Sistemas de Información ECRIS-TCN, EES, ETIAS e Interoperabilidade.

15 e 16 de novembro
Celebración de Reunión do Consello de Administración de euLISA

Celebración de Reunión do Consello de Administración de euLISA (Management Board) Presidencia Española UE.

15 ao 17 de novembro
Organización, baixo o marco da presidencia española do consello da Unión Europea

Organización, baixo o marco da presidencia española do consello da Unión Europea, do encontro presencial dos puntos nacionais de contacto de ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services). As xornadas tiveron lugar en Benalmádena (Málaga) entre os días 15 e 17 de novembro de 2023.

26 ao 28 de novembro
Organización, baixo o marco da presidencia española do consello da Unión Europea

Organización, baixo o marco da presidencia española do consello da Unión Europea, da segunda reunión do Mission Critical Communication Group (MCCG) da Comisión Europea. As xornadas tiveron lugar en sede de SGSICS no Pardo, do 26 ao 28 de novembro de 2023.

Durante o ano 2022

7 e 8 de xaneiro
Celebración Curso sobre a Rede Global de Sistemas C-UAS do Proxecto SIGLO.

Celebración Curso sobre a Rede Global de Sistemas C-UAS do Proxecto SIGLO.

17 de xaneiro
Forum Cooperación Antiterrorista con Libia.

Forum Cooperación Antiterrorista con Libia.

19 de xaneiro
Celebración Forum

Celebración Forum para o intercambio de información sobre actos Criminais entre unidades Criminalísticas e de Ciberdelincuencia.

22 de febreiro
Presentación sistemas de vixilancia aérea ás FFCCSE.

Presentación sistemas de vixilancia aérea ás FFCCSE.

8 de marzo
Celebración Curso sobre a Rede Global de Sistemas C-UAS do Proxecto SIGLO.

Celebración Curso sobre a Rede Global de Sistemas C-UAS do Proxecto SIGLO.

15 e 16 de setembro
IV Xornadas de Innovacion Comunidade de Usuarios Seguridade

IV Xornadas de Innovacion Comunidade de Usuarios Seguridade (CoU Spain) con Industria e Academia. Xefatura Superior de Policía Nacional Castela e Leon Comandancia Salamanca Reitoría Universidade de Salamanca.

27 de outubro
Celebración Forum para o intercambio de información sobre actos Criminais entre unidades Criminalísticas e de Ciberdelincuencia.

Celebración Forum para o intercambio de información sobre actos Criminais entre unidades Criminalísticas e de Ciberdelincuencia.

23 de novembro
II Xornadas de Comunicación de Fondos Europeos de Seguridade Interior.

II Xornadas de Comunicación de Fondos Europeos de Seguridade Interior.

24 de xullo
Evento Fondos Europeos - Comunicación e Visibilidade
9 fotos
 

Evento Fondos Europeos - Comunicación e Visibilidade Fondos europeos de interior 2021-2027

Distintos Cursos de Formación do Servizo de Seguridade de Casa Real
Celebración de distintos Cursos de Formación

Celebración de distintos Cursos de Formación Impartidos Polo Servizo de Seguridade da Casa Real.

Diversos Eventos de I+D+i
Eventos relacionados coa Investigación Desenvolvo e Innovación

Eventos relacionados coa Investigación Desenvolvo e Innovación realizados pola SGSICS ao longo de todo o ano.

Reunión Xefaturas de Unidades situadas no Pardo.
Reunión Xefaturas de Unidades situadas no Pardo.

Baixo o nome de “Reunión do Cantón do Pardo”, celebrouse unha xornada de traballo cos Xefes das diferentes Unidades Civís e Militares que teñen a sede no Pardo co fin de Intercambiar sinerxias e análises de colaboración nos diferentes ámbitos de cada organización.

Durante o ano 2021

11 de febreiro
Entrega condecoracións Mérito Protección Civil

Entrega condecoracións Mérito Protección Civil Ministro do Interior. Secretario de Estado de Seguridade Director xeneral de protección Civil.

6 ao 16 de marzo
Curso do proxecto “LINCE”.

Curso do proxecto “LINCE”.

19 de abril
Curso de formación equipos de intervención alarma  e evacuación e preparación simulacro.

Curso de formación equipos de intervención alarma e evacuación e preparación simulacro.

22 de abril
Ministro Fernando Grande-Marlaska
30 fotos
 

Acto de imposición das condecoracións á Orde do Mérito Policial.

27 de abril ao 7 de maio
Curso selectivo ingreso en Presidencia do Goberno.

Curso selectivo ingreso en Presidencia do Goberno.

17 ao 21 de maio
Curso Táctico do SAMUR.

Curso Táctico do SAMUR.

28 ao 30 de xuño
Comisión PIC CNPIC Secretario de Estado de Seguridade.

Comisión PIC CNPIC Secretario de Estado de Seguridade.

21 ao 23 de setembro
Evento con Operadores Críticos OCC.

Evento con Operadores Críticos OCC.

3 e 4 de novembro
Xornadas VioGen.

Xornadas VioGen.

15 de decembro
Xornadas de Comunicación de Fondos de Interior

Xornadas de Comunicación de Fondos de Interior Ministro do Interior Secretario de Estado de Seguridade.

29 de decembro
Acto entrega condecoracións Merito Garda Civil e Mérito Policial

Acto entrega condecoracións Merito Garda Civil e Mérito Policial. Ministro do Interior Secretario de Estado de Seguridade Directores Xenerais de Garda Civil e Policía.

Durante o ano 2020

16 - 18 de xuño
Xornadas en liña con Industria e Academia.

Xornadas en liña con Industria e Academia.

1 e 6 de xullo
Reunión dos sindicatos de Policía Nacional e das Asociacións de Garda Civil con motivo da Comisión de Seguimento do Acordo para a Equiparación Salarial.

Reunión dos sindicatos de Policía Nacional e das Asociacións de Garda Civil con motivo da Comisión de Seguimento do Acordo para a Equiparación Salarial.

22 de xullo
Coordinación evento homenaxe ás victimas do COVID

Coordinación evento homenaxe ás victimas do COVID realizado polo Ministro do Interior no palacio de Zurbano en Madrid.

14 de setembro
Leva a cabo unha reunión do Comité de Prevención da Tortura do Consello de Europa

Leva a cabo unha reunión do Comité de Prevención da Tortura do Consello de Europa no que lles dá soporte para realizar unha vídeo conferencia con outros países, así como con diferentes Unidades Policiais e departamentos da Administración.

22 de outubro
Presentación dunha solución tecnolóxica para as FFCCSS

Presentación dunha solución tecnolóxica para as FFCCSS por parte da empresa Tecnolóxica ONDATA.

Durante o ano 2019

5 de marzo
Xornadas Internacionais de Seguridade TEDAE 05/03/2019
9 fotos
 

Xornadas Internacionais de Seguridade: Solucións Tecnolóxicas para a seguridade.

7 e 8 de Maio
3ª reunión Comunidade de Usuarios en Seguridade en España (CoU).

3ª reunión Comunidade de Usuarios en Seguridade en España (CoU).

5 e 6 de Xuño
Evento 7th borderpol global forum
4 fotos
 

7th borderpol global forum

24 de xullo
Visita Ministro Interior 24/07/2019
5 fotos
 

Visita do Excmo. Sr. Ministro do Interior

25 26 e 27 de Setembro
Evento Practicies – open conference

Practicies – open conference

26 de novembro
Evento 4ª reunión Comunidade de Usuarios en Seguridade en España (CoU).
6 fotos
 

4ª reunión Comunidade de Usuarios en Seguridade en España (CoU).

Durante o ano 2018

15 de Marzo
Anti Drones 15/03/2018
3 fotos
 

Xornada de Sistemas antiDrone (da Asociación para a Promoción de Tecnoloxías e Industrias Estratéxicas –APTIE).

22 de Maio
Evento 2ª reunión Comunidade de Usuarios en Seguridade en España

2ª reunión Comunidade de Usuarios en Seguridade en España (CoU).

11 de Setembro
Evento Visita da Secretaria de Estado de Seguridade

Visita da Secretaria de Estado de Seguridade, Dª Ana María Botella ao CETSE

5 de Novembro
Evento Xornada sobre novidades na Plataforma de Interceptación Legal e Conservación de Datos

Xornada sobre novidades na Plataforma de Interceptación Legal e Conservación de Datos

23 de Novembro
Evento European Commission Information Systems for Borders and Security

European Commission, DX HOME.B3: Information Systems for Borders and Security. Bilateral Meeting on National Preparations For Interoperability / EES / ETIAS and Revised SIS.

Durante o ano 2017

21 de Febreiro
Visita Julian King 21/02/2017
4 fotos
 

Visita Comisario Europeo para a Unión da Seguridade (Sir Julian King)

25, 26 e 27 de Abril
Evento Rede Europea de Servizos de Tecnoloxía de aplicación da Lei

NCP ENLETS – Rede Europea de Servizos de Tecnoloxía de aplicación da Lei

26 de Setembro
Evento AEORUM España

AEORUM. España

17 de Outubro
Evento Intelixencia de Datos no Ámbito da Seguridade BIG DATA INTELLIGENCE

Intelixencia de Datos no Ámbito da Seguridade – “BIG DATA INTELLIGENCE”

15 de Decembro
Evento Presentación dun sistema de identificación de aeronaves pilotadas por control remoto

Presentación dun sistema de identificación de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA’s/dron)