Proxectos: Schengen e Fronteiras Intelixentes

Proxectos en curso

SIS-II: Sistema de Información Schengen - II

O Sistema de Información Schengen de segunda xeración, SIS II, substituíu ao SIS I en abril de 2013, e constitúe un sistema de información a gran escala con descricións de persoas e obxectos.

Os axentes dos controis fronteirizos, os funcionarios de aduanas, as forzas policiais e as autoridades competentes para a expedición de visados de toda a zona Schengen poderán utilizalo ao obxecto de garantir un alto grao de seguridade.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unión Europea

SIRENE (Suplementary Information REquests on the National Entries)

As Oficinas SIRENE son departamentos Integrados por tradutores, xuristas e persoal operativo, que permiten a colaboración policial entre os distintos países da área Schengen. A Oficina SIRENE España incorpórase á estrutura orgánica da Policía Nacional.

Para o desenvolvemento das súas funcións requiren unha infraestrutura técnica composta por elementos de hardware e de software: Servidores de bases de datos, servidores de FAX e correo electrónico e PC’s, ademais dunha aplicación de xestión de formularios, correo electrónico, cooperacións policiais, etc. (aplicación SIRENE).

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unión Europea

Plan de Seguridade para os Sistemas SIS II – SIRENE - BDSN

A esixencia que a responsabilidade de custodia e administración da parte nacional do SIS II reclama expón a necesidade de garantir que os riscos aos que está sometida a seguridade da información sexan coñecidos, asumidos, xestionados e minimizados pola Autoridade Nacional española (Secretaría de Estado de Seguridade).

O obxectivo do proxecto é a elaboración dun Plan de Seguridade da Información SIS II, que comprenda no seu ámbito de alcance aos sistemas SIRENE II e BDSN, directamente ligados e relacionados co primeiro.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Fronteiras Intelixentes: Sistema de Entradas e Saídas (Entry-Exit System)

O sistema rexistrará electronicamente o momento e o lugar de entrada e saída dos nacionais de terceiros países admitidos para unha estancia de curta duración no territorio dos Estados membros, e que calculará a duración da súa estancia autorizada.

Desta maneira optimizarase a xestión do espazo Schengen en aras dunha protección firme da mesma.

Usuarios
 • Ministerio do Interior, Secretaría de Estado de Seguridade
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Fronteiras Intelixentes: Sistema Europeo de Información e Autorización de Viaxes (ETIAS)

ETIAS é un sistema de autorización e información previa á viaxe para viaxeiros de terceiros países exentos de visado. A súa función principal é verificar se un nacional dun terceiro país exento de visado cumpre cos requisitos de ingreso antes de viaxar á área Schengen.

A información presentada, a través dunha solicitude en liña antes da súa chegada ás fronteiras, permite a avaliación previa ás viaxes dos riscos de migración irregular, a seguridade ou os controis de risco de saúde pública. Isto farase procesando automaticamente cada solicitude presentada contra as bases de datos de UE relevantes, e unha lista de vixilancia dedicada de ETIAS.

Usuarios
 • Ministerio do Interior, Secretaría de Estado de Seguridade
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Sistema de Información Avanzada de Pasaxeiros (APIS)

O sistema recolle os datos de identidade dos pasaxeiros que viaxan a España desde fóra do espazo Schengen por vía aérea ou marítima. Con devanditos datos realízase un estudo cruzado contra as diferentes bases de datos de señalamientos que teñen á súa disposición as FFCCSE (BDSN e SIS), con obxecto de detectar posibles positivos de pasaxeiros con señalamientos pendentes.

Esta información é enviada en tempo real aos axentes de control de fronteiras para que poidan proceder á execución da conduta asociada á alerta e detención, se corresponde, da persoa en cuestión.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Rexistro de Nomes de Pasaxeiros (PNR)

Consiste nun sistema que permita a recolección e análise de datos PNR, ao obxecto de apoiar a loita contra o terrorismo e crime organizado transfronteirizo.

Os Datos de PNR consisten en información en múltiples formatos (estruturada, semi-estruturada, non estruturada, etc.) e que contén varios tipos diferentes de información, tales como datas e itinerario da viaxe, datos de contacto, axencia de viaxes na que o voo foi reservado, información de equipaxe, etc.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • CITCO. Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado
Recoñecementos
 • Premio Computerworld 2015 ao mellor proxecto de Big Data
 • Premio Computerworld 2015 ao mellor proxecto de Big Data

Histórico de Proxectos

Fronteiras Intelixentes: ABC System

O sistema permite o cruzamento de fronteiras de forma autónoma por parte do viaxeiro, a través da comprobación automatizada do seu documento de viaxe (pasaporte electrónico ou DNI electrónico) e a biometría dactilar e facial para comprobar que o seu portador se corresponde co reflectido no documento.

Actualmente atópase despregado en 9 emprazamentos do territorio nacional: 7 aeroportos, un porto marítimo e un control policial terrestre.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
Recoñecementos
 • Premio ENISE 2010 ao Mellor Servizo ou Proxecto con DNIe
 • Premio ENISE 2010 ao Mellor Servizo ou Proxecto con DNIe

Fronteiras Intelixentes: Centros de Control e Mando

Teñen como obxectivo proporcionar unhas infraestruturas que permita recibir, visualizar e analizar distintos tipos de información (audio/vídeo/datos) procedentes dos distintos puntos de control fronteirizo, co obxectivo de facilitar á Policía Nacional a toma de decisión nesta área.

Actualmente atópanse operativos 3 centros: Centro Nacional de Coordinación de Postos Fronteirizos (CEFRONT) e o seu Centro de Respaldo (ambos en Madrid) e o Centro de Coordinación de Postos Fronteirizos – Zona Estreito (Alxeciras).

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia