Proxectos: Sistemas de Intelixencia e Coordinación de Operacións

Proxectos en curso

Sistema de Procuras Analíticas para o CITCO (BASIC)

Sistema de información capaz de xestionar e interrelacionar de forma conxunta e efectiva todos os datos con que conta o Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado CITCO), con capacidade suficiente para cubrir as necesidades xeradas respecto ao establecemento de vínculos existentes entre o terrorismo e as diferentes modalidades de crime organizado así como de radicalismo.

Usuarios
 • CITCO. Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado

Sistema para a Unidade TEPOL

TEPOL é unha Unidade da CITCO, que se encarga de diversos aspectos relacionados coa loita antiterrorista, tales como: coordinación das intervencións das comunicacións entre as diversas organizacións policiais españolas, solicitude á Audiencia Nacional das intervencións telefónicas en investigacións de terrorismo, almacenamento de información respecto de detidos, rexistros domiciliarios e outros asuntos relativos a operacións antiterroristas, para o que utiliza unha aplicación web desenvolvida pola SGSICS.

Usuarios
 • CITCO. Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Histórico de Proxectos

Sistema de Intelixencia para o CITCO

O sistema permite a recepción, almacenamento e explotación de información de intelixencia estruturada e non estruturada, procedente de fontes internas.

A documentación recíbese no Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e Crime Organizado (CITCO) e, a través do Sistema, rexístrase, distribúe e búscase a información desexada, non existindo conexión cara ao exterior.

Usuarios
 • CITCO. Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado

Sistema de Coordinación Antiterrorista (SICOA)

O sistema recibe datos sobre investigacións antiterroristas en curso de Policía Nacional e Garda Civil e busca coincidencias entre elas. Cando as detecta iníciase un proceso de coordinación entre ambos os Corpos de acordo aos protocolos establecidos polo Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO).

SICOA proporciona diversas opcións para a carga de datos de investigacións, mecanismos de seguridade e auditoría, xeración de informes e estatísticas que permiten explotar a información almacenada.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Sistema de Coordinación de Investigacións (SCI)

É unha ferramenta áxil e modular que permita o tratamento adecuado das investigacións referida a tráfico de estupefacientes e delincuencia organizada con orixe actualmente nas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, e a Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira, con posibilidade de incorporar novos corpos ou operadores do ámbito da Seguridade.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Mossos d´Esquadra
 • Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira

Drogas e Terrorismo

Consiste na conexión entre os sistemas de xestión e coordinación de investigacións do Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO), co obxectivo de mellorar a coordinación nas accións antiterroristas en materia de drogas, obter da situación actualizada e precisa da loita contra ambas e facilitar a cooperación entre as operacións de CNP e GC detectando duplicidades ou actuacións paralelas entre elas.

Usuarios
 • CITCO. Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado