Proxectos: Sistemas de Comunicacións

Proxectos en curso

Sistema de Radiocomunicacións Dixitais de Emerxencia do Estado

A Rede SIRDEE (Sistema de Radiocomunicacións Dixitais de Emerxencia do Estado) é unha rede de radiocomunicacións tipo “Trunking dixital”, cifrada de extremo a extremo, construída sobre tecnoloxía TETRAPOL, que permite ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e outros Organismos dependentes da Administración Xeral do Estado con competencias en seguridade e emerxencias realizar comunicacións seguras de voz e de datos en todo o territorio nacional.

Usuarios
  • Corpo Nacional de Policia
  • Garda Civil
  • Outros corpos de emerxencias e seguridade

Servizo Unificado de Comunicacións para Policia Nacional e Garda Civil

Consiste na contratación do conxunto de servizos de telecomunicacións fixas e móbiles, voz e datos para Policía Nacional e Garda Civil. Tamén inclúe servizos relacionados con outras redes e acceso a redes públicas e privadas (nacionais e internacionais), salvagardando os requirimentos de dispoñibilidade e seguridade de acceso aos sistemas e información intercambiada que afecte os intereses de seguridade do Estado.

Usuarios
  • Corpo Nacional de Policia
  • Garda Civil