Accessibilitat CETSE

Declaració d'Accessibilitat

Política d'accessibilitat

El CETSE s'ha compromès a fer accessible el present lloc web, Portal del Centre Tecnològic de Seguretat, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web Portal de CETSE.

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d'acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, per la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018
 • No existix àudio descripció del vídeo para: vídeos multimèdia, per a transmetre el contingut visual i per a vídeos sense àudio.
Càrrega desproporcionada

No aplica.

El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

No aplica.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de novembre de 2020.

Per a preparar la declaració s'ha realitzat una autoavaluació, duta a terme pel propi organisme.

La data de l'última revisió: el 20 de novembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web.
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Disposa de les següents vies de contacte per a realitzar la comunicació:

 • Mitjançant correu electrònic: secretaria.sgsicsinterior.es
 • Presencialment:
  Centro Tecnológico de Seguridad(CETSE)
  C/ Cabo López Martínez, s/n
  28048 Madrid

Procediment d'aplicació

D'acord amb l'article 13 del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pot instar el procediment de reclamació:

Art 13.1. Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació per a conéixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no complix amb els requisits exigits.
Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta a una queixa presentada.

Per a iniciar la reclamació ha de descarregar la plantilla d'instància de reclamacions en matèria d'Accessibilitat Web i emplenar-la. Es pot remetre a la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación, mitjançant alguna d'estes dos vies:

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Sotssecretaria d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Contingut Opcional

 • Totes les pàgines d'este Lloc web complixen amb el Nivell de Conformitat AA de les Directrius d'Accessibilitat al Contingut Web 2.1 (WCAG 2.1).
 • Addicionalment, es valida l'accessibilitat mitjançant la ferramenta Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web (OAW), de manera local, havent-se realitzat l'última revisió el 20 de novembre 2020.
 • Aquest lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsive, utilitzant la tècnica "Responsive Web Design", amb el que s'adapta correctament a diferents dispositius i resolucions de pantalla.
 • S'ha utilitzat HTML5 com a llenguatge de marcat i fulles d'estil CSS 3 per a la presentació del disseny.
 • Els enllaços oferixen detalls de la funció o destinació de l'enllaç.