Projectes: Schengen i Fronteres Intel·ligents

Projectes en curs

SIS-II: Sistema d'Informació Schengen - II

El Sistema d'Informació Schengen de segona generació, SIS II, va substituir al SIS I a l'abril de 2013, i constitueix un sistema d'informació a gran escala amb descripcions de persones i objectes.

Els agents dels controls fronterers, els funcionaris de duanes, les forces policials i les autoritats competents per a l'expedició de visats de tota la zona Schengen podran utilitzar-ho a fi de garantir un alt grau de seguretat.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unió Europea

SIRENE (Suplementary Information REquests on the National Entries)

Les Oficines SIRENE són departaments integrats per traductors, juristes i personal operatiu, que permeten la col·laboració policial entre els diferents països de l'Àrea Schengen. L'Oficina SIRENE España s'incorpora a l'estructura orgànica de la Policia Nacional.

Per al desenvolupament de les seues funcions requereixen una infraestructura tècnica composta per elements de maquinari i de programari: Servidors de bases de dades, servidors de FAX i correu electrònic i PC’s, a més d'una aplicació de gestió de formularis, correu electrònic, cooperacions policials, etc. (aplicació SIRENE).

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unió Europea

Pla de Seguretat per als Sistemes SIS II – SIRENE - BDSN

L'exigència que la responsabilitat de custòdia i administració de la part nacional del SIS II reclama planteja la necessitat de garantir que els riscos als quals està sotmesa la seguretat de la informació siguen coneguts, assumits, gestionats i minimitzats per l'Autoritat Nacional espanyola (Secretaria d'Estat de Seguretat).

L'objectiu del projecte és l'elaboració d'un Pla de Seguretat de la Informació SIS II, que comprenga en el seu àmbit d'aconseguisca els sistemes SIRENE II i BDSN, directament lligats i relacionats amb el primer.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Fronteres Intel·ligents: Sistema d'Entrades i Eixides (Entry-Exit System)

El sistema registrarà electrònicament el moment i el lloc d'entrada i eixida dels nacionals de tercers països admesos per a una estada de curta duració en el territori dels Estats membres, i que calcularà la duració de la seua estada autoritzada.

D'aquesta manera s'optimitzarà la gestió de l'espai Schengen en nom d'una protecció ferma d'aquesta.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior, Secretaria d'Estat de Seguretat
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Fronteras Inteligentes: Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS)

ETIAS és un sistema d'autorització i informació prèvia al viatge per a viatgers de tercers països exempts de visat. La seua funció principal és verificar si un nacional d'un tercer país exempt de visat compleix amb els requisits d'ingrés abans de viatjar a l'àrea Schengen.

La informació presentada, a través d'una sol·licitud en línia abans de la seua arribada a les fronteres, permet l'avaluació prèvia als viatges dels riscos de migració irregular, la seguretat o els controls de risc de salut pública. Això es farà processant automàticament cada sol·licitud presentada contra les bases de dades d'UE rellevants, i una llista de vigilància dedicada d'ETIAS.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior, Secretaria d'Estat de Seguretat
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Sistema d'Informació Avançada de Passatgers (APIS)

El sistema recull les dades d'identitat dels passatgers que viatgen a Espanya des de fora de l'espai Schengen per via aèria o marítima. Amb dites dades es realitza un estudi creuat contra les diferents bases de dades d'assenyalaments que tenen a la seua disposició les FFCCSE (BDSN i SIS), a fi de detectar possibles positius de passatgers amb assenyalaments pendents.

Aquesta informació és enviada en temps real als agents de control de fronteres perquè puguen procedir a l'execució de la conducta associada a l'alerta i detenció, si correspon, de la persona en qüestió.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Registre de Noms de Passatgers (PNR)

Consisteix en un sistema que permeta la recol·lecció i anàlisi de dades PNR, a fi de donar suport a la lluita contra el terrorisme i crim organitzat transfronterer.

Les Dades de PNR consisteixen en informació en múltiples formats (estructurada, semi-estructurada, no estructurada, etc.) i que conté diversos tipus diferents d'informació, com ara dates i itinerari del viatge, dades de contacte, agència de viatges en la qual el vol va ser reservat, informació d'equipatge, etc.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • CITCO. Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat
Reconeixements
 • Premi Computerworld 2015 al millor projecte de Big Data
 • Premi Computerworld 2015 al millor projecte de Big Data

Històric de Projectes

Fronteres Intel·ligents: ABC System

El sistema permet l'encreuament de fronteres de manera autònoma per part del viatger, a través de la comprovació automatitzada del seu document de viatge (passaport electrònic o DNI electrònic) i la biometria dactilar i facial per a comprovar que el seu portador es correspon amb el reflectit en el document.

Actualment es troba desplegat en 9 emplaçaments del territori nacional: 7 aeroports, un port marítim i un control policial terrestre.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
Reconeixements
 • Premi ENISE 2010 al Millor Servei o Projecte amb DNIe
 • Premi ENISE 2010 al Millor Servei o Projecte amb DNIe

Fronteres Intel·ligents: Centres de Control i Comandament

Tenen com a objectiu proporcionar una infraestructures que permeta rebre, visualitzar i analitzar diferents tipus d'informació (àudio/vídeo/dades) procedents dels diferents punts de control fronterer, amb l'objectiu de facilitar a la Policia Nacional la presa de decisió en aquesta àrea.

Actualment es troben operatius 3 centres: Centre Nacional de Coordinació de Llocs Fronterers (CEFRONT) i el seu Centre de Suport (tots dos a Madrid) i el Centre de Coordinació de Llocs Fronterers – Zona Estret (Algesires).

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia