Projectes: Gestió d'Aplicacions i Portals Web Ministerials

Projectes en curs

Processos Electorals i Partits Polítics

Comprèn el conjunt d'activitats orientades al desenvolupament, implantació i manteniment de les aplicacions que donen suport a la Subdirecció General de Processos Electorals per a la gestió de processos electorals i partits polítics, prestant suport i manteniment correctiu, preventiu i adaptatiu de les aplicacions vigents.

Així mateix, s'han iniciat els treballs per a desenvolupar una aplicació integral i centralitzada que permeta unificar les funcionalitats actualment disgregades en diferents aplicatius.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior

Protecció Internacional

Per a atendre les demandes en matèria de protecció internacional de l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR), es requerix disposar d'una aplicació que gestione el cicle de vida complet dels expedients de sol·licitud de protecció internacional, apàtrides i refugiats, des de la gravació de les entrevistes als sol·licitants a l'emissió de la resolució passant per la instrucció i tramitació de cada expedient.

Es tracta d'una aplicació d'alta seguretat.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior
 • Cos Nacional de Policia
 • Altres Organismes amb Competències en Matèria de Protecció Internacional

Atenció a les Víctimes del Terrorisme

Comprèn el conjunt de tasques orientades al desenvolupament, implantació i manteniment de les aplicacions que donen suport a la Direcció general de Víctimes del Terrorisme per a la gestió dels processos d'atenció a les víctimes del terrorisme, prestant suport i manteniment correctiu, preventiu i adaptatiu de les aplicacions vigents.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior
 • Direcció general de Suport a les Víctimes del Terrorisme

Portals Web

Desenvolupament, implantació i manteniment dels portals Web del Ministeri de l'Interior:

 • Intranet del Ministeri de l'Interior
 • Intranet de premsa
 • Calme electrònica del Ministeri de l'Interior
 • Portal Web del Ministeri de l'Interior
 • Web de cada procés electoral
 • Portal web d'informació electoral històrica
 • Portal web del CNPIC
Usuaris
 • Ministeri de l'Interior

Aplicacions de Suport a la Gestió Administrativa

Comprèn el conjunt d'activitats orientades al desenvolupament, implantació i manteniment de les aplicacions que donen suport a la Gestió Administrativa del Ministeri de l'Interior, amb funcionalitats molt diverses:

 • Control de documentació
 • Gestió de contrasenyes
 •  Inventarie de béns
 • Entrades de Registre
 • Remissió d'informació per a coneixement
 • Estat de tramitació de tots els expedients oberts d'un ciutadà amb el Ministeri de l'Interior, etc.
Usuaris
 • Ministeri de l'Interior

Defensor del Poble

L'aplicació Defensor centralitza les reclamacions del Defensor de Poble relacionades amb el Ministeri de l'Interior i de les sentències que afecten a l'àrea de competència del Ministeri, així com la gestió de la legislació i dels convenis de les Comunitats Autònomes relacionats amb el Ministeri de l'Interior.

Des de la SGSICS es presta suport i manteniment correctiu, preventiu i adaptatiu de l'aplicació vigent.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior
 • Defensor del Poble