Projectes: Intercepció Legal i Conservació de Dades

Projectes en curs

Intercepció Legal de les Telecomunicacions Electròniques i Conservació de Dades

La infraestructura que suporta la Intercepció Legal de les Telecomunicacions permet la recepció i l'enregistrament centralitzat de les comunicacions electròniques interceptades per ordre judicial i la informació relativa a la intercepció.

Als productes digitals generats poden accedir els usuaris operatius autoritzats de tots dos Cossos per a la seua visualització, explotació i presentació com a evidència judicial.

Usuaris
  • Cos Nacional de Policia
  • Guàrdia Civil