Projectes: Seguretat

Projectes en curs

Sistema Integral de Violència de Gènere (VioGen)

El sistema VioGen permet l'enregistrament de les denúncies i tots els fets coneguts relacionats amb la violència de gènere, la generació dels informes de valoració del risc i el seguiment dels casos, amb l'objectiu de previndre i protegir a les víctimes dels seus agressors, a partir de les estimacions del risc de la víctima en funció dels nivells de perill que han sigut assenyalats per part dels agents en el Sistema.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Funcionaris de Presons
 • Policia Foral
 • Mossos d´Esquadra
 • Consell General de Poder Judicial
 • Ministeri d'Igualtat

Sistema d'Informació en Mobilitat per a Alertas de Seguretat Ciutadana

Amb “Alertcops”, un ciutadà pot comunicar, de manera directa, un fet del qual és víctima o testimoni a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FFCCSE), utilitzant un terminal mòbil “telèfon intel·ligent”. Des d'aquest mateix canal, les FFCCSE poden mantindre una conversa de missatgeria instantània, “xat”, amb el ciutadà i mantindre'l informat sobre el tractament d'està alerta. La plataforma SIMASC està integrada en l'arquitectura de comunicacions d'altres centres de gestió d'alertes (091 i 062).

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
Reconeixements

AlertPIC

Des de la SGSICS s'ha liderat el desenvolupament, implantació i desplegament d'una iniciativa plantejada pel Centre Nacional per a la Protecció d'infraestructures Crítiques (CNPIC) per a la posada en marxa d'una eina col·laborativa que permeta la interacció entre CNPIC, INCIBE i els operadors.

Prenent com a base el conjunt de capacitats i el model de servei d'AlertCops, s'ha construït un sistema col·laboratiu de missatgeria instantània en app i web denominat AlertPIC.

Usuaris
 • CNPIC: Centre Nacional per a la Protecció de les Infraestructures Crítiques
 • Institut Nacional de Ciberseguretat
 • Operadors: Nou dels principals sectors nacionals de producció i 150 operadors crítics.
Reconeixements
 • Desenvolupament de la Societat de la Informació, 2014
 • Desenvolupament de la Societat de la Informació, 2014

AlertMIR

Des de la SGSICS s'ha liderat el desenvolupament, implantació i desplegament d'una iniciativa per a la posada en marxa d'una eina col·laborativa de missatgeria instantània segur, en app i web, per a ús intern del MIR.

Prenent com a base el conjunt de capacitats i el model de servei d'AlertCops, s'ha construït un sistema col·laboratiu de missatgeria instantània denominat AlertMIR.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior

Sistema de Gestió de Crisi

El sistema facilita el seguiment en temps real de situacions de crisis que, per la seua especial transcendència i impacte en la seguretat nacional, és necessari realitzar un seguiment constant de les mateixes amb l'objectiu de disposar d'informació suficient com a suport a la presa de decisions o divulgació de dades estadístiques.

Exemples de situacions de crisis que podrien considerar-se són una vaga general, eleccions generals, etc.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Ministeri de l'Interior, Secretaria d'Estat de Seguretat

Programa Estadístic de Seguretat

El sistema rep els informes d'actuacions policials mensuals de tots els Cossos i els grava en un sistema estadístic que permet generar informes per tipus de delictes, per zones, per Cos, servir de suport per a la resposta a preguntes parlamentàries, etc.

Amb el sistema es genera l'estadística policial agregada, de manera que la informació continguda en els informes resultants servisca com a base per a la presa de decisió.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Matrícules Reservades

L'assignació de matrícules de caràcter reservat està regulat per la Secretaria d'Estat de Seguretat, la qual assigna un caràcter reservat a aquelles matrícules de vehicles que per la seguretat dels seus propietaris o usuaris, així ho requerisquen i amb àmbit nacional.

L'aplicació informàtica dona suport a aquesta Instrucció, permet la gestió d'aquestes matrícules des de la seua sol·licitud a la Secretària d'Estat de Seguretat per part de l'Organisme o Cos que la sol·licita, fins a la seua assignació, denegació o baixa d'aquesta.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior, Secretaria d'Estat de Seguretat

Consellers i Agregats

Els Consellers i Agregats són els representants del Ministeri de l'Interior en un determinat país.

L'aplicació de consellers i agregats permet Seguretat en l'enviament de les dades, a través d'uns canals de comunicació segurs mitjançant procediments normalitzats, amb les diferents unitats del Ministeri de l'Interior, sistematitzar la recollida d'informació de les activitats Realitzades, aconseguir un millor control econòmic d'aquestes activitats per geografia/país i poder realitzar una avaluació del rendiment de les Conselleries d'Interior.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • CITCO. Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat

Aplicació de Gestió de Fons de Retorn i Fronteres

El sistema s'encarrega de donar suport a la gestió dels Fons de Fronteres Exteriors, la finalitat de les quals és millorar el control i la vigilància de les fronteres de la Unió europea i dels Fons de Retorn, destinat a polítiques de retorn dels immigrants de tercers països en situació de residència il·legal, tots dos ells, inclosos en el Programa Marc Solidaritat de la Unió Europea.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Ministeri de l'Interior, Secretaria d'Estat de Seguretat
 • Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació
 • Ministeri de Treball i Immigració

Sistema de Gestió Documental de Normativa

El sistema facilita la gestió de documentació que realitza l'Àrea de Normativa i Informes del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat.

Permet la digitalització i emmagatzematge dels diferents documents amb els quals treballa l'àrea: informes, modificacions de lleis, resolucions, etc.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior, Secretaria d'Estat de Seguretat

Tempobox

El sistema permet que els membres del domini obtinguen una plataforma segura sobre la qual compartir arxius de manera senzilla i segura a través de la seua plataforma ECM tant dins de la pròpia organització com amb partners i clients.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Digitalització dels Llibres de Secretaria d'Estat de Seguretat (DILISES)

DILISES emmarca sota un mateix projecte les aplicacions informàtiques que permetran donar el format digital als següents llibres que, actualment i en format paper, són d'obligada utilització en les dependències de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil: Llibre de Diligències d'Identificació, Llibre de Registre i Custòdia de Detinguts, Llibre de Registre i Custòdia de Menors, Llibre de Registre de Menors i Incapaços en Situació de Risc.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Programa de Gestió d'Inspeccions (PROGESIN)

PROGESIN és un programa orientat a facilitar la gestió, comunicació i estandardització de les inspeccions dutes a terme per la Inspecció de Personal i Serveis de Seguretat (IPSS) de la Secretària d'Estat de Seguretat, a les FFCCSE.

En conseqüència, es configura com un instrument de suport per als Inspectors-Auditors que els permetrà optimitzar els processos que actualment realitzen així com millorar el tractament de les dades recollides.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Pla Nacional de Drets Humans (DDHH)

Aplicació que permet emmagatzemar en una base de dades les actuacions irregulars de les FFCSE, respecte al tractament de les persones detingudes o sota custòdia policial. Per a això, s'utilitzarà una aplicació web en la qual les FFCCSE introduiran aqueixes dades.

Aquesta aplicació permetrà: emmagatzemar en la base de dades la informació genèrica (no dades personals) dels funcionaris que participen en aqueixes actuacions i de les víctimes. A més, secundant-se en la informació anterior, permetrà l'elaboració automàtica d'informes i estadístiques.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns

La fi principal del Pla se centra en conscienciar a menors i joves en col·legis i instituts sobre els possibles problemes que els puguen esdevindre relacionats amb drogues, violència domèstica, assetjament, seguretat en la xarxa, etc.

El sistema d'informació de suport implantat consisteix en un repositori comú, en el qual els agents tutors que formen part del Pla Director, poden compartir i obtindre materials i informació no sols relatius a l'ús de les noves tecnologies, sinó també els relacionats amb la resta de temàtiques implicades en el Pla Director.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Centres de Coordinació Policial i Duanera (CCP/CCPA)

Els Centres de Cooperació Policial i Duanera (CCPA) permeten una col·laboració eficaç amb els serveis encarregats de les missions de policia i de duana de França i Portugal. Aquests centres acullen personal i agents de tots dos països.

L'objectiu dels CCPA és afavorir el bon desenvolupament de la cooperació transfronterera i, en particular, lluitar contra la immigració irregular, la delinqüència fronterera, la prevenció de les amenaces contra l'ordre públic i els tràfics il·lícits.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Ministeri de l'Interior
 • Mossos d´Esquadra
 • Direcció Adjunta de Vigilància Duanera
 • Ertzaintza
 • España
 • França
 • Portugal
 • Marroc

Implementació del Nou CPD de "El Pardo"

L'arquitectura d'aquest CPD s'ha dissenyat per a un funcionament en model actiu-actiu respecte al CPD actual de “Las Rozas”.

Això significa que en tots dos CPDs els serveis TIC es presten simultàniament de forma balancejada, però amb una peculiaritat: en cas d'un incident greu comprometera els sistemes d'informació d'un Centre, de forma pràcticament automatitzada l'altre Centre assumiria el 100% dels serveis sense que l'afectació fora perceptible per als usuaris dels serveis.

Usuaris
 • Ministeri de l'Interior, Secretaria d'Estat de Seguretat

Servei Centralitzat de Capacitats Ciber per a la Seguretat (SCS-SES)

Es basa a oferir a les FFCCSE un pool de capacitats i eines relacionades amb la ciberseguretat, coordinat, optimitzat i mantingut de forma centralitzada des de la SES, en el qual s'inclou la provisió de materials, llicències, instal·lacions, configuracions, optimització, documentació i formació permetent així que les unitats policials puguen exercir les seues funcions operatives sense menyscabar les seues capacitats i pressupostos.

El pool de capacitats d'ús comú per FFCCSE, comença amb la implantació de tres eines tecnològiques: Vigilància Digital, Investigació Digital i Visió Artificial.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Comunicació de Vol d'Aeronau Pilotada per Control Remot (RPA)

Amb aquest sistema es pretén oferir al ciutadà la possibilitat de la comunicació via telemàtica al Ministeri de l'Interior de les operacions d'aeronaus pilotades per control remot sobre aglomeracions d'edificis en ciutats, pobles o llocs habitats o reunions de personal a l'aire lliure.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Seu Electronica
 • Ministeri de Justícia

Grup de Treball de Sistemes Drons – Antidrones - SES

L'objectiu de la iniciativa sobre drons se centra en la localització i coordinació de tots els actors estatals i internacionals, tant del sector públic com privat, a fi d'unificar coneixements i criteris, amb la fi última de desenvolupar un sistema pilote que, en el seu primer estadío, siga capaç de minimitzar els potencials perills que poden acompanyar a l'ús malintencionat d'aquesta tecnologia.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Casa Reial
 • Ministeri de l'Interior
 • Govern d'Espanya
 • La Moncloa

Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i)

El Reial decret 734/2020, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior, estableix que la SGSICS és l'encarregada de “Acordar, coordinar, executar i dur a terme qualsevol altra acció necessària relativa a la participació en projectes europeus d'investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i) en matèria de seguretat d'acord amb les instruccions del Secretari d'Estat”, així com de “Dirigir el Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE) com a òrgan d'implementació de les funcions específiques d'aquesta Subdirecció i de les polítiques d'I+D+i de l'òrgan Directiu”.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Ministeri de l'Interior
 • CNPIC: Centre Nacional per a la Protecció de les Infraestructures Crítiques
 • CITCO. Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat

Històric de Projectes

Alerta Primerenca NRBQ

El sistema permet l'enviament i recepció, a través de la xarxa Europa de comunicacions TESTA, d'alarmes sobre el robatori d'explosius, armes i material NRBQ (Nuclear, Radioactiu, Biològic, Químic) entre els països europeus, quan darrere del fet se sospite que hi ha una organització terrorista.

Usuaris
 • España
 • Portugal
 • Alemanya
 • Europol

Modernització del Centre de Comandament de Seguretat de Moncloa (CEMAS)

El Centre de Comandament de Seguretat (CEMAS), amb servei permanent 24 hores, té al seu càrrec la coordinació i execució en temps real dels dispositius, plans de seguretat, emergències i atenció telefònica, informa, comunica, centralitza i coordina tota l'activitat tècnic-operativa, tant amb personal del Departament de Seguretat de Presidència del Govern com amb diversos organismes i institucions relacionades la seguretat.

La modernització del CEMAS comprén un projecte global per fases per a l'actualització dels sistemes, disseny i tecnologies del Centre que aconseguisquen assegurar la seua operativitat en el futur.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Govern d'Espanya
 • La Moncloa
 • Departament de Seguretat de la Presidència del Govern

Safe City Ceuta

El projecte consisteix en la implantació de diversos sistemes tecnològics i de seguretat a la Ciutat Autònoma de Ceuta per a l'impuls del projecte de Ciutat Segura (SafeCity).

L'objectiu final és l'emprenedoria del conjunt de mesures que permeten potenciar la seguretat ciutadana i l'ajuda en la presa de decisions en punts d'interés a Ceuta, en particular, a través del subministrament, instal·lació i configuració d'elements de seguretat, tant tecnològics com físics per al seu ús per part dels diferents actors competents en seguretat (policia local, policia nacional) que operen a la Ciutat Autònoma.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Policia Municipal de Ceuta
 • Ciutat Autonoma de Ceuta
Reconeixements
 • Premi ASIS Internacional 2019 a la millor instal·lació de Seguretat a Espanya
 • Premi ASIS Internacional 2019 a la millor instal·lació de Seguretat a Espanya